wymiary i okresy ochronne
Na wodach Okręgu PZW w Szczecinie obowiązuje
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, ponadto wprowadzono dodatkowe ograniczenia
Wymiary ochronne ryb:

Sandacz do 45cm, szczupak 45 cm( dotyczy tylko rzeki Odry )

Pstrąg potokowy do 35cm , lipień 35 cm, okoń do 15 cm

Płoć do 15 cm tylko w jeziorach Stara Dobrzyca i Czarnogłowy Duże i Średnie, w pozostałych wodach bez wymiaru ochronnego.

Limity ilościowe (dobowe):
pstrąg potokowy 2 szt.+ 1 lipień,
lipień 2 szt. + 1 pstrąg potokowy
Metody połowu:

 Stały zakaz spinningowania na rzece Świniec w okresie od 01.01. do 30.04. każdego roku.

W obwodzie rybackim rzeki Odry Nr 5 wprowadza się dodatkowo ograniczenia w wędkowaniu, zmierzające do ograniczenia połowu metodą tzw. „SZARPAKA”.

- Zakaz dociążania zestawu spinningowego dodatkowym obciążeniem powyżej 20g /cały rok/.(NIE DOTYCZY METODY DROP SHOT)


- Zakaz spinningowania !!!

w okresie od 01.12. do 30.04. /każdego roku /na wyznaczonych obszarach:
Odra Zachodnia – od Wyspy Zielonej do granicy obwody na Trasie Zamkowej.
Kanał Parnicki w granicach obwodu.
Odra Zachodnia – od ujścia Kanału Leśnego /Odyniec/ i Kanału Kurowskiego do linii wysokiego napięcia w odległości o k. 300m. poniżej mostu drogowo-kolejowego przy Dziewokliczu.
Odra Zachodnia – od mostu na Autostradzie Berlin-Szczecin do śluzu Kanału Żeglińskiego przekop na wysokości Siadło Dolne.
Odra Wschodnia i Cegielinka – od mostu Cłowego do mostu kolejowego w Podjuchach.

4. W Okręgu PZW w Szczecinie wyznaczono wody, na których obowiązują ograniczenia zawarte w „Wykazie wód krainy pstrąga i lipienia”.